1710-2700MHz Omni Antenna
1710-2700MHz Omni Antenna

Kathrein Omnidirectional Antenna. 1710-2700MHz. 2dBi Gain. N-Type Female mounts through 16mm hole.

Read more
1710–2690MHz 2-Port Omni Slimpole
1710–2690MHz 2-Port Omni Slimpole

1710–2690MHz 2-Port Omni Slimpole

Read more
1710–2690MHz 2-Port X Polarisation Panel Antenna LTE
1710–2690MHz 2-Port X Polarisation Panel Antenna LTE

LTE 2-Port Cross Polarisation Panel Antenna. 1710–2690MHz

Read more
Universal Mount Kit suits 800 10126 Kathrein Antenna
Universal Mount Kit suits 800 10126 Kathrein Antenna

Universal Mount Kit suits 800 10126 Kathrein Antenna

Read more